മഴക്കാലം

rain
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
മഴ എന്നത് പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യർക്കും ഒരുപൊലെ കുളിർമ തരുന്ന ഒന്നാണ്.

മഴ എന്നത് പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യർക്കും ഒരുപൊലെ കുളിർമ തരുന്ന ഒന്നാണ്. മുറ്റവും തൊടിയും റോഡും വെള്ളത്താൽ നിറയപ്പെടുന്ന ആ കാഴ്ച കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ് .

മഴവെള്ളത്തിൽ കടലാസ് തോണിയുണ്ടാക്കി കളിയ്ക്കാൻ കുട്ടികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു .

രാത്രികാലങ്ങളിൽ മഴ ഒരു സംഗീതം പോലെയാണ്. ആ സംഗീതത്തെ ആസ്വദിച്ചുറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും തന്നെയില്ല . പ്രകൃതി മഴയെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് വരവേൽക്കുന്നത്. വേനലിലെ ആദ്യ മഴ വൃക്ഷലതാദികളും പുൽനാമ്പുകളും കൊതിച്ചു കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്‌. ആ മഴയിൽ അവരുടെ സന്തോഷം നമുക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും.

മഴയെ നാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആസ്വദിക്കുബോഴും ചില സമയം പ്രകൃതിയോടും മനുഷ്യരോടും അവൾ ക്രൂരത കാണിക്കാറുണ്ട് . കാലവർഷം കലിതുള്ളുമ്പോൾ കർഷകന്റെ നെഞ്ച് പിടയും . താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും കടലോരങ്ങളിലും ഉള്ളവർ ഭയത്തോടെയാണ് കാലവർഷത്തെ കാണുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലും പ്രകൃതിക്ക് മഴ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോടു ക്രൂരനാവുമ്പോൾ പ്രകൃതി അതിന്റെ പല ഭാവങ്ങളിലൂ ടെമനുഷ്യനോട് ക്രൂരയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് പ്രളയവും മറ്റും നാം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നത് . നമ്മുടെ പഴയ പ്രകൃതിയും മഴക്കാലവും ആസ്വദിക്കാനായി നാം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക. പ്രകൃതിയോട് ക്രൂരത കാണിക്കാതിരിക്കുക.

Ann Mary George

Ann Mary George

Class V A student of Stella Maris Convent Senior Secondary School, Thiruvaniyoor.

Share this post

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Popular Stories

Think before you leap

Think before you leap…

Knowing the amazement in students face teacher called that boy to her and appreciated him, “well done” teacher said. No one understood why she is doing this to him only with an innocent face a student asked, “Teacher is this the waste?”

Read More »
Royal servant

Royal servant

‘So you are a beggar!’ roared the king, striding down to where the man stood. ‘Yet you have the temerity to call me a servant.’

Read More »

Popular Articles

bharat

भारत

भारत एक बहुत सुन्दर और पारम्परिक देश हैं। भारत को इण्डिया तथा हिन्दुस्थान के नामों से भी जाना जथा हैं।

Read More »